Zdrowe dzieciaki to my!” – webinarium i materiały edukacyjne

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału
w webinarze na temat problematyki żywienia dzieci w szkole połączonego z promocją materiału „Zdrowe dzieciaki to my!”. 

Celem szkolenia jest poszerzanie wiedzy nauczycieli i pedagogów nauczania wczesnoszkolnego z zakresu edukacji żywieniowej oraz kształtowanie prawidłowych nawyków stylu życia wśród dzieci to zdrowie młodego człowieka obecnie i w przyszłości.

 

Adresaci szkolenia: nauczyciele i pedagodzy nauczania wczesnoszkolnego. Rodzice uczniów klas I-III. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do 23 listopada 2022 r.

 

Termin szkolenia: 23.11.2022 r. online. 

 

Link do rejestracji: https://www.pzh.gov.pl/webinar-szkolenie-online-materialy-edukacyjne-zdrowe-dzieciaki-to-my-dla-nauczycieli-i-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-ksztaltowanie-prawidlowych-nawykow-stylu-zycia-wsrod-dz/

 

Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNhOTk2ZWUtZjNmOS00YTYwLWIxODYtMDdlODFhOTY4MDRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22679e83ae-d746-493d-b1ae-14c82c1a37f0%22%2c%22Oid%22%3a%221d60a4be-a717-4471-9362-bffa492c927d%22%7d

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.pzh.gov.pl/webinar-szkolenie-online-materialy-edukacyjne-zdrowe-dzieciaki-to-my-dla-nauczycieli-i-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-ksztaltowanie-prawidlowych-nawykow-stylu-zycia-wsrod-dz/

 

Materiał edukacyjny „Zdrowe dzieciaki to my!” jest odpowiedzią na problemy zdrowotne dzieci wynikające z długotrwałego okresu nauki zdalnej oraz potrzeby nauczania wczesnoszkolnego w tym zakresie. Materiał został opracowany przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB i wydany przez Ministerstwo Zdrowia
we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Celem opracowania materiałów jest pokazanie, jak w prosty i atrakcyjny sposób przeprowadzać z uczniami lekcje dotyczące edukacji żywieniowej i elementów zdrowego stylu życia. „Zdrowe dzieciaki to my!” to materiały, dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, w postaci scenariuszy lekcji dla nauczycieli oraz bogato ilustrowanych materiałów edukacyjnych i kart pracy dla uczniów.

Materiał edukacyjny dla nauczycieli i uczniów „Zdrowe dzieciaki to my!” wychodzi naprzeciw wyzwaniom, jakim jest edukacja zdrowego stylu życia, a także jest konkretnym, praktycznym narzędziem pomocnym dla nauczycieli, ale także rodziców w prowadzeniu działań́ prozdrowotnych wśród najmłodszych uczniów.

Materiały powstały pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dostępne są w formie online, do pobrania ze strony: https://ncez.pzh.gov.pl/zywienie-w-placowkach/zdrowe-dzieciaki-to-my-efektywne-narzedzie-edukacji-prozdrowotnej-w-szkole/

Brak komentarzy

Wpisz komentarz

Początek