Lista uczniów przyjętych  do klasy I

na rok szkolny 2020/21

 

Po dokonaniu  analizy wniosków o przyjęcie do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie  szkoły stwierdza się, że  zapisanych zostało 11 dzieci:

 1. Wiktoria Kinga Bocheńska
 2. Mateusz Filip Demiańczuk
 3. Maksymilain Dulla
 4. Milena Maria Frydryk
 5. Bruno Kobiałka
 6. Adrian Damian Kopczak
 7. Jakub Kuźmiak
 8. Natalia Anastazja Ozubko
 9. Julia Małgorzata Wawrzyszczuk
 10. Jan Piotr Wanielista
 11. Konrad Wójcicki

 

Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Dyrektor Szkoły

Ewa Chudziak

 

Początek