W ramach codziennych zajęć

 •  Rozwijamy zdolności manualne poprzez wykonywanie prac plastycznych, zabawy konstrukcyjne.
 • Zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia ruchowe w sali, na boisku szkolnym i placu zabaw.
 • Dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zajęć, zabaw i konkursów.
 • Rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie literatury dziecięcej.
 • Kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, udział w konkursach.
 • Uczymy poczucia estetyki poprzez wykonywanie elementów ozdobnych do wystroju sal, korytarza.
 • Wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 • Dbamy o kulturę osobistą poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych.
 • Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki oraz postrzeganie zasad poprawnego zachowania.
 • Pomagamy uczniom w przygotowaniach do konkursów pozaszkolnych.
 • Pomagamy uczniom w odrabianiu lekcji, pokonywaniu trudności szkolnych.
 • Promujemy zdrowy styl życia i dbanie o własne zdrowie.
 • Pomagamy w rozpoznawaniu uczuć, emocji, w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych.
Początek