REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W SZKOLE

 

  1. Posiłki są przywożone przez firmę cateringową: Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Sanoku.
  2. Posiłki wydawane są w godzinach: 11:30 – 13:30.
  3. Wpłata za obiady należy dokonywać z góry w terminie do 26  dnia roboczego miesiąca na konto:

Szkoła Podstawowa nr 7 

ul. Piastowska 73

38-500 SANOK

nr rachunku: 38 1240 1792 1111 0011 0322 2944

tytułem: wpłata za obiady; klasa; imię i nazwisko ucznia; za miesiąc

  1. Nieobecności dzieci na obiadach  będą uwzględniane na podstawie sprawdzanej  obecności  w danym dniu, szczególne przypadki można zgłaszać najpóźniej do godziny 8:30  u wychowawcy lub dyrektora szkoły (Wszystkie nieobecności zgłoszone  z zachowaniem powyższego terminu będą zwracane w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca).
  1. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
  2. Wszelkie zgłaszane przez Rodziców zmiany dotyczące obiadów, tj. np. rezygnacja,  będą uwzględniane od nowego, kolejnego miesiąca.
  3. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może spowodować zawieszenie wydawania posiłków.
  4.  Wszystkie aktualne informacje publikowane będą na stronie internetowej szkoły oraz  zamieszczane na tablicy ogłoszeń .

 

 

Ewa Chudziak

Dyrektor Szkoły

Początek