Książki Naszych Marzeń

Program „Książki naszych marzeń” realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Sanoku w roku szkolnym 2015/2016
Cele programu:
 • rozbudzanie aktywności czytelniczej wśród dzieci
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • zapoznanie z wybranymi utworami klasycznej literatury dziecięcej
 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania)
 • kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki szkolnej i pozaszkolnej
 • przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze społecznej.

 

Zadania i sposoby ich realizacji:
1.Sporządzenie wykazu planowanych zakupów do szkolnej biblioteki:
 • konsultacja listy książek z nauczycielami szkoły, bibliotekarzem z Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • zasięgnięcie opinii uczniów i rodziców (ankieta „Znam-polecam”).
2.Organizowanie szkolnych imprez promujących czytelnictwo:
 • impreza czytelnicza „Mój przyjaciel miś” z okazji Międzynarodowego Święta Pluszowego Misia” (25.11.2015)
 • obchody Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka (18.01.2016)
 • obchody  Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania dzieciom (czerwiec 2016)
 • konkursy czytelnicze „Snuj się, snuj bajeczko” (konkurs opowiadania bajek- kwiecień 2016) i „Przygody z książką” (konkurs ze znajomości literatury dziecięcej-czerwiec 2016).
3.Realizowanie projektów edukacyjnych w oddziałach szkolnych:
 • akcja „Znacie? To posłuchajcie”- czytanie książek przez zaproszonych gości: nauczycieli, rodziców, rodzeństwo
 • akcja „Czytajmy razem”- czytanie przez uczniów książek kolegom i koleżankom ze szkoły i oddziału przedszkolnego
 • zajęcia edukacyjne :  
kl. I :
 • „Zapraszamy do szkolnej biblioteki”
 • „W krainie fantazji”
kl. II:
 • „Co w książce mieszka”
 • „Książka- przyjaciel na całe życie”
kl. III :
 • „Jak to z książką było”
 • „Od autora do czytelnika”.
4. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną filia Dąbrówka:
 • wspólna realizacja projektu czytelniczego „Pyza na europejskich dróżkach”
 • udział w konkursach organizowanych przez MBP
 • spotkania w bibliotece z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci  (2 kwietnia), Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja), okolicznościowych wystaw
 • organizowanie w bibliotece wystaw prac plastycznych poświęconych literaturze dziecięcej.
Początek