Poniedziałek

8.00 – 12.30

Wtorek

8.00 – 11.35

Środa

8.00 – 11.35

Czwartek

8.00 – 12.30

Piątek

8.00 – 11.35

Religia

Edukacja językowa

Edukacja wczesnoszkolna

 

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rozwijające uzdolnienia do 12.30

Edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rozwijające uzdolnienia do 12.30

Religia

Edukacja językowa

Edukacja wczesnoszkolna

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

Początek