Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W SANOKU
  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Przy zapisie czytelnik powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
  3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
  4. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają  na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
  5. Książki należy szanować jako dobro szkoły, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy odkupić  taką samą lub inną  wskazaną przez  bibliotekarza  o równej lub podobnej wartości.
  7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Początek