- Harmonogram Pracy Szkoły

Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

Ewa Chudziak

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Sobolak

Wychowawca Klasy II

Ewelina Sokołowska

Wychowawca Klasy III

Ewa Urbanik

Nauczyciel wspomagający

Jolanta Szczepek

Nauczyciel j.angielskiego
Wychowawca świetlicy

Dorota Górecka – Bazylewicz 

Logopeda

Ks. Piotr

Katecheta

Ewelina Mikrut

Pomoc nauczyciela

Ryszarda Nowicka

Pani Agatka – Pracownik Szkoły

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący

Wiktoria Bocheńska

Klasa II

 

Zastępca Przewodniczącego

Maksymilian Dulla

Klasa II

 

Członek Samorządu Szkolnego

Bartłomiej Koczera

Szymon Tkacz

Klasa III

Członek Samorządu Szkolnego

Konrad  Wójcicki

Klasa II

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Ewa Urbanik

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Postanowienia ogólne:

  •     W szkole działa ,,Samorząd Uczniowski”.
  •     ,,Samorząd Uczniowski” tworzą uczniowie klas I – III.
  •      Do organów ,,Samorządu Uczniowskiego” należą:

         a) Rada ,,Samorządu Uczniowskiego”,

          b) Samorządy klas I – III.

Struktura organizacyjna ,,Samorządu Uczniowskiego”

  • Wszyscy uczniowie klas I – III należą do ,,Samorządu Uczniowskiego”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
  • Radę ,,Samorządu” ( przewodniczącego i 1 zastępcę i 2 członków ) wybierają uczniowie klas I, II i III w demokratycznym głosowaniu w II połowie września.
  • Kadencja rady trwa 1 rok szkolny.
  • Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun,, Samorządu Uczniowskiego”.
  • Przewodniczący klas I – III biorą udział w zebraniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom,, Samorządu Uczniowskiego” na własnych zebraniach.
  • Kompetencje ,, Samorządu Uczniowskiego”

 

,, Samorząd Uczniowski” może przedstawić swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego opiekunowi.

 

,, Samorząd Uczniowski” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

Rada Rodziców

 

Przewodniczący

Gabriela Koczera

 

Skarbnik

Magdalena Zanik

 

Sekretarz

Iwona Wójcicka

Początek