- Harmonogram Pracy Szkoły

Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

Ewa Chudziak

Dyrektor Szkoły

Ewelina Sokołowska

Wychowawca Klasy I

Katarzyna Sobolak

Wychowawca Klasy III

Ewa Urbanik

Nauczyciel wspomagający

Jolanta Szczepek

Nauczyciel j.angielskiego
Wychowawca świetlicy

Anna Tobiasz – Śliwiak

Logopeda

Ks. Piotr Prach

Katecheta

 

 

Ryszarda Nowicka

Pani Agatka – Pracownik Szkoły

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący

Jagoda Dołoszycka

Klasa I

 

Zastępca Przewodniczącego

Adrian Kopczak

Klasa III

 

Członkowie Samorządu Szkolnego

Sekcja informacyjno – dekoracyjna

Liliana Skoczułek

Natalia Ozubko

Milena Fydryk

 

Członkowie Samorządu Szkolnego

Sekcja organizacyjno – porządkowa

Maksymilian Dulla

Wiktoria Bocheńska

Julia Wawryszczuk

Sekcja sportowa

Oliwer Krempa

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Ewa Urbanik

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Postanowienia ogólne:

  •     W szkole działa ,,Samorząd Uczniowski”.
  •     ,,Samorząd Uczniowski” tworzą uczniowie klas I – III.
  •      Do organów ,,Samorządu Uczniowskiego” należą:

         a) Rada ,,Samorządu Uczniowskiego”,

          b) Samorządy klas I – III.

Struktura organizacyjna ,,Samorządu Uczniowskiego”

  • Wszyscy uczniowie klas I – III należą do ,,Samorządu Uczniowskiego”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
  • Radę ,,Samorządu” ( przewodniczącego i 1 zastępcę i 2 członków ) wybierają uczniowie klas I, II i III w demokratycznym głosowaniu w II połowie września.
  • Kadencja rady trwa 1 rok szkolny.
  • Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun,, Samorządu Uczniowskiego”.
  • Przewodniczący klas I – III biorą udział w zebraniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom,, Samorządu Uczniowskiego” na własnych zebraniach.
  • Kompetencje ,, Samorządu Uczniowskiego”

 

,, Samorząd Uczniowski” może przedstawić swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego opiekunowi.

 

,, Samorząd Uczniowski” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

Rada Rodziców

 

Przewodniczący

Iwona Wójcicka

 

Skarbnik

Anna Mazur

 

Sekretarz

Maciej Rygliszyn

Początek