- Harmonogram Pracy Szkoły

Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

Ewa Chudziak

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Pawłowska

Wychowawca Klasy II

Karina Markowska

Wychowawca Klasy I

Ewa Studnicka

Wychowawca Klasy III

Ewa Urbanik

Nauczyciel wspomagający

Jolanta Szczepek

Nauczyciel j.angielskiego
Nauczyciel wspomagający

Izabela Owsiana

Nauczyciel wspomagający

Ks. Rafał Mikos

Katecheta

Ewa Studnicka

Ewelina Sokołowska

Wychowawcy świetlicy

Ryszarda Nowicka

Pani Agatka – Pracownik Szkoły

Samorząd Uczniowski

Please specify image url

Nikola Poznańska

Przewodniczący

Klasa III

Please specify image url

Oliwia Wójcik

Zastępca Przewodniczącego

Klasa III

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Katarzyna Pawłowska

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Postanowienia ogólne:

  •     W szkole działa ,,Samorząd Uczniowski”.
  •     ,,Samorząd Uczniowski” tworzą uczniowie klas I – III.
  •      Do organów ,,Samorządu Uczniowskiego” należą:

         a) Rada ,,Samorządu Uczniowskiego”,

          b) Samorządy klas I – III.

Struktura organizacyjna ,,Samorządu Uczniowskiego”

  • Wszyscy uczniowie klas I – III należą do ,,Samorządu Uczniowskiego”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
  • Radę ,,Samorządu” ( przewodniczącego i 1 zastępcę i 2 członków ) wybierają uczniowie klas I, II i III w demokratycznym głosowaniu w II połowie września.
  • Kadencja rady trwa 1 rok szkolny.
  • Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun,, Samorządu Uczniowskiego”.
  • Przewodniczący klas I – III biorą udział w zebraniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom,, Samorządu Uczniowskiego” na własnych zebraniach.
  • Kompetencje ,, Samorządu Uczniowskiego”

 

,, Samorząd Uczniowski” może przedstawić swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego opiekunowi.

 

,, Samorząd Uczniowski” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

Rada Rodziców

 

Przewodniczący

 

Skarbnik

 

Sekretarz
Początek