Regóły Bycia Razem

ludki

 1. Przychodzę do świetlicy zaraz po skończonych zajęciach.
 2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
 3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody nauczyciela.
 4. Nie oddalam się od grupy w czasie spacerów, zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw.
 5. Przestrzegam zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się .
 6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
 7. Staram się cicho pracować i bawić.
 8. Słucham uważnie próśb poleceń nauczyciela, staram się je jak najlepiej wykonywać.
 9. Nie przeszkadzam w zabawie i odrabianiu lekcji innym dzieciom.
 10. Dbam o estetyczny wygląd sal, nie niszczę sprzętu, zabawek i gier.
 11. Myję ręce przed posiłkiem, po wyjściu z toalety, po powrocie z boiska i placu zabaw.
 12. Gdy w świetlicy spożywam posiłki siadam przy stoliku.
Początek