Cele programu:

– budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych

– przygotowanie uczniów do roli czytelnika

– rozbudzanie aktywności czytelniczej wśród dzieci

– zapoznanie z wybranymi utworami klasycznej literatury dziecięcej

– wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, a szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania)

– rozwijanie i bogacenie słownictwa dziecka

–  przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze społecznej.

1. Sporządzenie wykazu   planowanych zakupów do szkolnej biblioteki

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

EWALUACJA

Konsultacja listy książek

z nauczycielami.

Wrzesień

E. Studnicka

Wykaz książek

Zasięgnięcie opinii uczniów

i rodziców.

Wrzesień

Wychowawcy klas

 

 

2. Organizowanie szkolnych imprez promujących czytelnictwo

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

EWALUACJA

Zorganizowanie konkursu literacko-plastycznego „Moja ulubiona książka

Listopad

Wychowawcy klas

Swobodne teksty, prace plastyczne.

Zorganizowanie konkursu  o tytuł Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania..

Marzec

E. Chudziak

Sprawozdanie z konkursu

Organizowanie wystawek książek

PaździernikMaj

E. Studnicka

Wystawy

„Popołudnie z książką” w Świetlicy.

1/tydzień

E. StudnickaK. Górniak

Wpisy do dziennika

Konkurs czytelniczy „W świecie fantazji”

Czerwiec

E. Studnicka

Sprawozda-nie konkursu.

Zorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. 

29.09.2016

H. Kusior

Zdjęcia, informacja na stronę internetową

Poranek literacki z okazji Międzynarodowego  Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

Październik

E. Studnicka

Zdjęcia, informacja na stronę internetową

3. Realizowanie  projektów edukacyjnych w oddziałach szkolnych.

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

EWALUACJA

Akcja „Czytam z rodzicami”.

Według planu

Wychowawcy klas

Zdjęcia, informacje  na stronę internetową.

Akcja „Wizyty  książki w przedszkolu”-czytanie przez uczniów kl. III książek dzieciom oddziału zerowego

1/tydzień przez cały rok

Wychowawca kl. III.

Zdjęcia, informacje  na stronę internetową

Kółko czytelnicze.

1/tydzień

H. Kusior

Wpis do dziennika

Lekcje biblioteczne

     

kl. I- „Spotkanie w bibliotece”, „Bajkowa lekcja”.

GrudzieńMaj

E. Studnicka

Wpis do dziennika

kl. II- „Książki uczą i bawią”, „Brzechwa dzieciom”

Październik

Kwiecień

E. Studnicka

Wpis do dziennika

kl. III- „Kartka do kartki czyli jesteśmy twórcami książki”, „Czytać …warto?”.

Listopad

Czerwiec

E. Studnicka

Wpis do dziennika.

 

4. Współpraca z MBP

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

EWALUACJA

Konsultacja w sprawie zakupu książek do biblioteki szkolnej. Wrzesień E. Studnicka Wykaz książek.
Realizacja wspólnego projektu czytelniczego „Gdzie mieszka bajeczka?”. Cały rok E. Studnicka Zdjęcia, informacje  na stronach szkoły i MBP
Udział w konkursach organizowanych przez MBP. Według planu Wychowawcy klas Zdjęcia, informacje  na stronach szkoły i MBP
Spotkanie w MB z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 8 maja E. Studnicka Zdjęcia, informacje  na stronach szkoły i MBP

Początek