Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

INFORMUJE

W dniach od 1 do 27  lutego 2023 r. do godz. 15.00 prowadzone są ZAPISY do Szkoły Podstawowej nr 7 w Sanoku na rok szkolny 2023/2024 – (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły).

 załączniki do wypełnienia:

  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (zamieszkali w obwodzie szkoły)
  • Klauzula informacyjna (RODO)

Dokonując zapisu należy dodatkowo przedłożyć odpis aktu urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka.

 

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły  uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 1.03. 2023r. do 17.03 2023 r. do godziny 15.00 oraz od 10 maja do 14 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 w przypadku prowadzenia postępowania uzupełniającego.

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Przy zapisie dziecka należy wypełnić następujące załączniki (uczniowie spoza obwodu):

  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (zamieszkali poza obwodem szkoły)
  • Klauzula informacyjna (RODO)

Dokonując zapisu należy dodatkowo przedłożyć odpis aktu urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka.

 

 

Dzieci można zapisywać w sekretariacie w godz. od 8.00 do 15.00.

Początek