Dzieci zamieszkałe poza obwodem będą przyjmowane po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego  zgodnie

z NOWYM harmonogramem

(załącznik nr 2), (załącznik nr 3)

Przy zapisie należy podać:

  • wypełniony wniosek
  • zgodę RODO (oddzielnie dla każdego rodzica)
  • kopię skróconego aktu urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka

Zapisy  są możliwe drogą mailową lub listownie.

 W przypadku zapisu ucznia rozpoczynającego naukę w nowym roku szkolnym w dowolnej klasie należy wypełnić załącznik nr 4

Początek