Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

INFORMUJE

W dniach od 1 do 25 lutego 2022 r. do godz. 15.00 prowadzone są ZAPISY do Szkoły Podstawowej nr 7 w Sanoku na rok szkolny 2022/2023 – (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły).

DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w 2015 r. (siedmiolatki): (uczniowie z obwodu) załączniki do wypełnienia:

  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (zamieszkali w obwodzie szkoły)
  • Klauzula informacyjna (RODO)

Dokonując zapisu należy dodatkowo przedłożyć odpis aktu urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka.

 

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły  uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 1.03. 2022r. do 18.03 2022 r. do godziny 15.00 oraz od 10 maja do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w przypadku prowadzenia postępowania uzupełniającego.

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Przy zapisie dziecka należy wypełnić następujące załączniki (uczniowie spoza obwodu):

  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (zamieszkali poza obwodem szkoły)
  • Klauzula informacyjna (RODO)

Dokonując zapisu należy dodatkowo przedłożyć odpis aktu urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka.

 

 

Dzieci można zapisywać w sekretariacie w godz. od 7.00 do 15.00.

Początek