Dyrektor Szkoły informuje.

W dniach od 1 do 19 lutego 2021 r. do godz. 15.00 prowadzone są ZAPISY do Szkoły Podstawowej nr 7 w Sanoku na rok szkolny 2021/2022 – (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły).

DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w 2014 r. (siedmiolatki): (uczniowie z obwodu) załączniki do wypełnienia:

  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (zamieszkali w obwodzie szkoły)
  • Klauzula informacyjna (RODO)

Dokonując zapisu należy dodatkowo przedłożyć odpis aktu urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka.

 

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły  uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 1.03. 2021r. do 13.03 2021 r. do godziny 15.00 oraz od 11 maja do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w przypadku prowadzenia postępowania uzupełniającego.

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Przy zapisie dziecka należy wypełnić następujące załączniki (uczniowie spoza obwodu):

  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (zamieszkali poza obwodem szkoły)
  • Klauzula informacyjna (RODO)

Dokonując zapisu należy dodatkowo przedłożyć odpis aktu urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka.

 

 

Początek