PROGRAM CZYTELNICZY

„KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM”

REALIZOWANY W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

1. Cele programu:

 • Stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych.
 • Zainteresowanie zbiorami biblioteki szkolnej i klasyką dziecięcej literatury polskiej i obcej.
 • Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dziecięcej.
 • Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy przez całe życie.
 • Doskonalenie umiejętności czytania.
 • Rozwijanie pamięci, wyobraźni i koncentracji.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego                                 
 • Nauka szacunku do książek.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Rozwijanie słownictwa, umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.

 

2. Cele będą realizowane przez :

 • Samodzielne czytanie książek, słuchanie wybranych utworów, recytowanie wierszy.
 • Wspólne czytanie książek w klasie, świetlicy szkolnej.
 • Swobodne wypowiedzi na tematy słuchanych utworów.
 • Omawianie treści przeczytanych książek.
 • Nauka fragmentów baśni, bajek, i wierszy na pamięć.
 • Zdobywanie informacji o autorach książek z encyklopedii, Internetu
 • Lekcje biblioteczne.
 • Organizowanie wystawek poświęconych wybranym pozycjom i twórcom literatury dziecięcej.
 • Przygotowywanie imprez czytelniczych, inscenizacja niektórych baśni i bajek 
 • Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych recytatorskich i czytelniczych.
 • Ekspresja plastyczna utworów literackich                                      
 • Współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną.

 

3. Przewidywane efekty końcowe po zrealizowaniu programu „Książka moim przyjacielem”:

Uczeń :

 • Samodzielnie czyta utwory literackie.
 • Uważnie słucha prezentowaną treść utworu.
 • Opowiada przeczytany samodzielnie lub wysłuchany utwór literacki.
 • Ilustruje wybrany fragment utworu.
 • Potrafi zaprezentować ulubioną książkę.
 • Zna wybranych autorów literatury dziecięcej.
 • Zna i stosuje regulamin biblioteki szkolnej.
 • Korzysta z księgozbioru szkolnego.
 • Zna rodzaje źródeł informacji.
 • Potrafi znaleźć określoną informację w encyklopedii, słowniku, książce popularno-naukowej.
 • Chętnie bierze udział w konkursach.
 • Aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez czytelniczych.

 

4. Ewaluacja:

Ewaluacja (sprawdzanie czy cele zostały osiągnięte) zostanie przeprowadzona przez:

 • Obserwację podczas zajęć.
 • Ankiety dla uczniów.
 • Wyniki konkursów czytelniczych.

 

5. Zadania i sposoby realizacji :

 A.Organizowanie szkolnych imprez promujących czytelnictwo :

– czytanie „Pamiętnika grzecznego psa”, inscenizacja „Psie Smutki” z okazji Dnia Kundelka (październik)

– „W świecie baśni Andersena”- inscenizacja z okazji Dnia Postaci z Bajek, konkurs „Moja ulubiona postać z baśni (listopad)

– „Witajcie w świecie książek”  – inscenizacja z okazji pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej (grudzień)

– inscenizacja na podstawie wiersza „Pan Maluśkiewicz i wieloryb” poświęcona poecie J. Tuwimowi  (styczeń)

– inscenizacja baśni „O zimie, gwiazdorze i miłości” – bajkowe prawdy o życiu (luty)

– impreza czytelnicza „Czy znasz wiersze Jana Brzechwy” (marzec)

– obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci” (kwiecień)

– obchody Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (maj)

– obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, spotkanie literackie (czerwiec).

B. Realizowanie projektów edukacyjnych realizowanych w oddziałach szkolnych :

– akcja „Czytanie na śniadanie” (każdego dnia na świetlicy rano)– „Znacie? To posłuchajcie.” (raz w tygodniu na  świetlicy)– „Czytanie na dywanie” (każdego dnia na świetlicy)– „Starsi czytają młodszym” (raz w miesiącu)

C. Lekcje biblioteczne:

– klasa pierwsza: „Witajcie w świecie książek”

– klasa druga: „Bajkowe prawdy o życiu”

– klasa trzecia: „Przeczytać książkę od deski do deski”

D. Organizowanie konkursów szkolnych:

– konkurs recytatorski „Jesienne wierszowanie” (listopad)– konkurs „Mistrz pięknego czytania” (styczeń)– konkurs czytelniczy „Czytanie jest the best”, „Czytelnik Roku” ( czerwiec).

 

E. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną:

– Korzystanie z księgozbioru MBP.– Udział uczniów w konkursach organizowanych przez MBP.– Obchody Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

 

 

Opracowała : Szczepek Jolanta

Początek