PROGRAM CZYTELNICZY „CZYTAM, BO LUBIĘ

REALIZOWANY W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

1. Cele programu:

 • Stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych.
 • Korzystanie z bogactwa literatury pięknej.
 • Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dziecięcej.
 • Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy przez całe życie.
 • Doskonalenie umiejętności czytania.
 • Rozwijanie pamięci, wyobraźni i koncentracji.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Rozwijanie słownictwa, umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.

 

2. Cele będą realizowane przez :

 • Samodzielne czytanie książek.
 • Wspólne czytanie książek w klasie, świetlicy szkolnej.
 • Czytanie uczniom oddziału przedszkolnego.
 • Zapraszanie na czytanie rodziców i innych gości.
 • Lekcje biblioteczne.
 • Organizowanie wystawek poświęconych wybranym pozycjom i twórcom literatury dziecięcej.
 • Przygotowywanie imprez czytelniczych.
 • Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych recytatorskich i czytelniczych.
 • Współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną.

 

3. Oczekiwane osiągnięcia uczniów po zrealizowaniu programu „Czytam, bo lubię”:

Uczeń :

 • Samodzielnie czyta utwory literackie.
 • Uważnie słucha prezentowaną treść utworu.
 • Opowiada przeczytany samodzielnie lub wysłuchany utwór literacki.
 • Ilustruje wybrany fragment utworu.
 • Potrafi zaprezentować ulubioną książkę.
 • Zna wybranych autorów literatury dziecięcej.
 • Zan i stosuje regulamin biblioteki szkolnej.
 • Korzysta z księgozbioru szkolnego.
 • Zna rodzaje źródeł informacji.
 • Potrafi znaleźć określoną informację w encyklopedii, słowniku, książce popularno-naukowej.
 • Prowadzi dzienniczek przeczytanych książek.
 • Chętnie bierze udział w konkursach.
 • Aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez czytelniczych.

 

4. Ewaluacja:

Ewaluacja (sprawdzanie czy cele zostały osiągnięte) zostanie przeprowadzona przez:

 • Obserwację podczas zajęć.
 • Ankiety dla uczniów.
 • Wyniki konkursów czytelniczych.

 

5. Zadania i sposoby realizacji :

 A.Organizowanie szkolnych imprez promujących czytelnictwo :

– „Poranek z poezją Wandy Chotomskiej” z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (29. 09).

–  Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych ; impreza „Z wizytą u Kubusia Puchatka”(styczeń)

– „W świecie baśni Andersena” z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci” (kwiecień).

– obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom  ; spotkanie literackie  „Krasnoludki są na świecie” (czerwiec).

 

B. Realizowanie projektów edukacyjnych realizowanych w oddziałach szkolnych :

– akcja „Przerwa na czytanie” . – „Znacie? To posłuchajcie.” ( raz tygodniu w świetlicy). – akcja „Wędrująca książka” ( wymiana książek między uczniami, raz w semestrze). – „ Czytający goście” ( wg ustaleń w każdej klasie ). – „Wizyty książki w przedszkolu” (raz w miesiącu).

 

C. Lekcje biblioteczne:

– klasa pierwsza : „Witajcie w świecie książek”, „Zabawy z wierszami”

– klasa druga : „Od karteczki do książeczki”, „Bajkowe prawdy o życiu”.

– klasa trzecia : „Encyklopedia to taka księga, do której każdy sięga”, „ Przeczytać książkę od deski do deski”.

 

D. Organizowanie konkursów szkolnych:

– konkurs recytatorski „Jesienne wierszowanie” (listopad) – konkurs „Mistrz szybkiego czytania” (styczeń) – konkurs czytelniczy „Z baśnią i legendą po Polsce” ( czerwiec).

 

E. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną:

– Korzystanie z księgozbioru MBP. – Realizacja wspólnego projektu czytelniczego „Wizyty w bajkowym zakątku” – Udział uczniów w konkursach organizowanych przez MBP. – Obchody Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

 

 

Opracowała : Studnicka Ewa

Początek