Slide background

Nasza szkoła mieści się w Dzielnicy Dąbrówka i zapewnia dzieciom doskonałe warunki do nauki i rozwoju.

Dzieci z klas I-III uczą się w kilkunastoosobowych klasach.

Wraz z doświadczonymi, wykwalifikowanymi i kochającymi dzieci nauczycielami,którzy z pasją, zaangażowaniem i indywidualnym podejściem do każdego z nich,tworzą jej niepowtarzalny charakter.

Znajdziecie tutaj wiele ważnych i ciekawych  informacji o tym, co się u nas dzieje.

Zajrzyj i dołącz do grona uczniów naszej szkoły!

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole wszystkie dzieci, w zależności od zainteresowań i potrzeb, biorą udział w przeróżnych zajęciach pozalekcyjnych

Świetlica szkolna

Tu nasze dzieciaki spędzają miło czas. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą, przyjazną atmosferę, możliwość doskonalenia kompetencji społecznych, pomoc w nauce, zabawy aktywizujące,  uczestnictwo w konkursach, warunki do rekreacji i rozwijania zainteresowań.

Biblioteka

W naszej bibliotece nie tylko znajdziecie wiele ciekawych książek do czytania, możecie również uczestniczyć w wielu organizowanych tutaj konkurach i wydarzeniach.

Strefa Ucznia/Rodzica

Znajdziecie tutaj wszystkie ważne informacje organizacyjne.

O szkole…

Jaką szkołą jesteśmy?

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak uczciwość, pracowitość, sprawiedliwość. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jesteśmy dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Kształcimy według najlepszych programów i wzorców. Razem z rodzicami dążymy do stworzenia szkoły o wysokim poziomie i jakości kształcenia. Nasza praca przynosi nam wszystkim szacunek, uznanie i satysfakcje.

STATUT SZKOŁY

Program wychowawczy

Realizowany przez naszą szkołę program wychowawczy ma na celu między innymi wspieranie indywidualnej drogi rozwoju uczniów, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i patriotycznych oraz rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym go światem.

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Realizowane zadania

Prowadzony przez szkołę program wychowawczy realizowany jest wg opracowanego szczegółowego planu działań i wyznaczonych celów wychowawczych.

REALIZOWANE DZIAŁANIA

Program profilaktyki

Opracowany i realizowany przez naszą szkołę Program Profilaktyki (PP) ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności życiowych, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności, budowania atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole. Wskazuje na budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych przeciw agresji dziecięcej i uzależnieniom.

PROGRAM PROFILAKTYKI

Bezpieczeństwo w szkole

Nasza szkoła w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” we współpracy z rodzicami, społecznością lokalną, policją, strażą miejską, Miejską Biblioteką Publiczną, strażą pożarną

  • dba o kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły,
  • promuje zdrowy styl życia wśród dzieci
  • realizuje działania w zakresie zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PLAN BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZNA SZKOŁA

Zasady oceniania

Ocenianie uczniów prowadzone jest w oparciu o opracowane szczegółowe zasady szkolnego oceniania uczniów.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

ksiazki1

Początek