Slide background
Slide background

 

 

 

 

 

Nasza szkoła mieści się w Dzielnicy Dąbrówka i zapewnia dzieciom doskonałe warunki do nauki i rozwoju.

Dzieci z klas I-III uczą się w kilkunastoosobowych klasach.

Wraz z doświadczonymi, wykwalifikowanymi i kochającymi dzieci nauczycielami,którzy z pasją, zaangażowaniem i indywidualnym podejściem do każdego z nich,tworzą jej niepowtarzalny charakter.

Znajdziecie tutaj wiele ważnych i ciekawych  informacji o tym, co się u nas dzieje.

Zajrzyj i dołącz do grona uczniów naszej szkoły!

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole wszystkie dzieci, w zależności od zainteresowań i potrzeb, biorą udział w przeróżnych zajęciach pozalekcyjnych

Świetlica szkolna

Tu nasze dzieciaki spędzają miło czas. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą, przyjazną atmosferę, możliwość doskonalenia kompetencji społecznych, pomoc w nauce, zabawy aktywizujące,  uczestnictwo w konkursach, warunki do rekreacji i rozwijania zainteresowań.

Biblioteka

W naszej bibliotece nie tylko znajdziecie wiele ciekawych książek do czytania, możecie również uczestniczyć w wielu organizowanych tutaj konkursach i wydarzeniach.

Strefa Ucznia/Rodzica

Znajdziecie tutaj wszystkie ważne informacje organizacyjne.

JAKĄ SZKOŁĄ JESTEŚMY

Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak uczciwość, pracowitość, sprawiedliwość. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jesteśmy dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Kształcimy według najlepszych programów i wzorców. Razem z rodzicami dążymy do stworzenia szkoły o wysokim poziomie i jakości kształcenia. Nasza praca przynosi nam wszystkim szacunek, uznanie i satysfakcje.

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Przy opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego  uwzględniono podstawy prawa oświatowego, dotychczasowe doświadczenia szkoły, zebrane od nauczycieli, rodziców i uczniów propozycje dotyczące głównych trudności i kierunków pracy w obszarze wychowania i profilaktyki w szkole i środowisku, przeprowadzoną diagnozę sytuacji wychowawczej, opiekuńczej oraz  zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w placówce. Celem realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie indywidualnej drogi rozwoju dzieci, kształtowanie powszechnie akceptowanych postaw społecznych oraz rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem. Realizacja programu umożliwi propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności życiowych, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności, budowanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku. Wskazuje na budowanie porozumienia szkoła- dom-środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i profilaktycznej w podejmowaniu działań przeciw agresji i uzależnieniom.

 

 

 

Nasza szkoła w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” we współpracy z rodzicami, społecznością lokalną, policją, strażą miejską, Miejską Biblioteką Publiczną, strażą pożarną

– dba o kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły

– promuje zdrowy styl życia wśród dzieci

– realizuje działania w zakresie zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNA SZKOŁA

 

ksiazki1

Początek