Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

lp Klasa Prowadzący

Termin

godziny zajęć

1 kl. I Ewelina Sokołowska

Wtorek

13.30 – 14.15

2 kl. II Karina Markowska

Czwartek

12.45 – 13.30

3 kl. III Katarzyna Pawłowska

Wtorek

11.45 – 12.30

       

 

 

lp Nazwa zajęć Prowadzący

Termin,

godziny zajęć

1

Kółko przyrodnicze „Tropiciele przyrody”

Ewelina Sokołowska

Wtorek

12.44 – 13.30

2

Zajęcia muzyczno- ruchowe z elementami rytmiki

Karina Markowska

Piątek

12.45-13.30

3 Kółko matematyczne „Omnibus matematyczny” Katarzyna Pawłowska

Środa

12.45 – 13.30

4

Zajęcia rozwijające Klasa I

„Super zaprogramowani”

Ewelina Sokołowska

Poniedziałek

08.00 – 08.45

5

Zajęcia rozwijające Klasa II

„Zajęcia artystyczne”

Karina Markowska

Czwartek

08.00– 08.45

6

Zajęcia rozwijające Klasa III

„Gry i zabawy w języku angielskim”

Katarzyna Pawłowska

Czwartek

11.45– 12.30

Początek