Razem możemy więcej

Włączyliśmy się do projektu misyjnego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek w Krośnie i zorganizowaliśmy zbiór maskotek i przyborów szkolnych. Zebrane przedmioty zostaną wykorzystane na zabawę fantową „Targ pod Baobabem” podczas Majówki Misyjnej, która odbędzie się 9 maja w Krośnie. Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na działalność  przedszkola Rosy- Mar. Do tej placówki uczęszczają sieroty i ubogie dzieci z Cabo Verde- z Wysp Zielonego Przylądka. Dzięki naszej pomocy dzieciaki będą mogły każdego dnia otrzymywać posiłki i uczyć się w przedszkolu. Dziękujemy za tak liczny udział w akcji zbierania pluszaków.

Brak komentarzy

Wpisz komentarz

Początek