Roczny Plan Wychowawczo-Dydaktyczny

 Miesiąc

Tydzień

Tematy tygodniowe

WrzesieńABC

01 – 04.09

07 – 11.09

14 – 18.09

21 – 25.09

28.09 – 02.10

Witamy w szkolnej gromadzie.

Bezpieczna droga do szkoły.

Sprzątamy świat.

Lato odchodzi.

Październikkasztan

05 – 09.10

12 – 16.10

19 – 23.10

26 – 30.10

Złota jesień.

Czworonożni przyjaciele.

W królestwie jesieni.

Pyza na polskich dróżkach.

ListopadListki

02 – 06.11

09 – 13.11

16 – 20.11

23 – 27.11

Lecą liście.

Narodowe Święto Niepodległości.

Jesienne usypianie.

Czy jesteś życzliwy?

Grudzieńgrudzien

30 .11 – 04.12

07 – 11.12

14 – 22.12

 

Polskie tradycje.

Święta tuż, tuż.

Choinkowe radości.

Styczeń

styczen

04 – 08.01

11 – 05.01

18– 22.01

25 – 29.01

Stary rok w nogi, nowy rok w progi.

Wyprawa do Stumilowego Lasu.

Dla Babci i Dziadka.

Wspólne zabawy.

Luty

luty

15 – 19.02

 

22 – 26.02

 

W zimowej szacie.

Czekając na ferie.

Marzec

marzec

29.02 – 04.03

07 – 11.03

14 – 23.03

Dbam o zdrowie.

W marcu jak w garncu.

Tradycje i zwyczaje wielkanocne

Kwiecień

kwiecien

30.03 – 08.04

10 – 15.04

18 – 22.04

25 – 29.04

Wiosna w pączku.

Powrót ptaków.

Jesteśmy przyjaciółmi przyrody.

Jakie to ciekawe!

Maj

maj

02 – 06.05

09 – 13.05

16 – 20.05

23 – 27.05

Majowe święta.

Z wizytą w bibliotece.

W zieleni łąka majowa.

Cudownych rodziców mam.

Czerwiec

czerwiec

30.05– 03.06

06 – 10.06

13 – 17.06

20 – 24.06

Wszystkie dzieci nasze są.

Z książką za pan brat.

Podróże, podróże.

Żegnaj szkoło! Bezpiecznie spędzę wakacje.

W ramach codziennych zajęć

 •  Rozwijamy zdolności manualne poprzez wykonywanie prac plastycznych, zabawy konstrukcyjne.
 • Zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia ruchowe w sali, na boisku szkolnym i placu zabaw.
 • Dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zajęć, zabaw i konkursów.
 • Rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie literatury dziecięcej.
 • Kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, udział w konkursach.
 • Uczymy poczucia estetyki poprzez wykonywanie elementów ozdobnych do wystroju sal, korytarza.
 • Wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 • Dbamy o kulturę osobistą poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych.
 • Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki oraz postrzeganie zasad poprawnego zachowania.
 • Pomagamy uczniom w przygotowaniach do konkursów pozaszkolnych.
 • Pomagamy uczniom w odrabianiu lekcji, pokonywaniu trudności szkolnych.
 • Promujemy zdrowy styl życia i dbanie o własne zdrowie.
 • Pomagamy w rozpoznawaniu uczuć, emocji, w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych.
Początek