Obiady w szkole

SZANOWNI RODZICE,

Informujemy, że gotowe do wypełnienia DEKLARACJE OBIADOWE można pobrać ze strony internetowej w zakładce Świetlica/Obiady lub u nauczyciela świetlicy.

Opłata za obiady w MARCU wynosi: 143,00 zł. (22 dni x 6,50 zł.).

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z podaną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać) oraz o terminowe wpłaty do 15 dnia każdego miesiąca!

Istnieje możliwość dokonywania wpłat z konta bankowego. Dzięki temu będziemy mogli dokonywać zwrotów bezpośrednio na te konta.

Niezbędne dane do wpłat to:

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Sanoku

Numer rachunku: 31 8642 1184 2018 0069 8887 0004

Tytułem wpłata za obiady: KLASA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC

!!!  BRAK WPŁAT w wyznaczonym terminie może spowodować zawieszenie wydawania posiłków  !!!

Wszelkie zgłaszane przez Rodziców zmiany dotyczące obiadów, tj. rezygnacja,  będą uwzględniane od nowego, kolejnego miesiąca.

Brak komentarzy

Wpisz komentarz

Początek