Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe

Już po raz drugi w naszej szkole odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Wykonane szopki zadziwiły pomysłowością. Po raz kolejny okazało się, że wyobraźnia uczniów i ich rodziców nie ma granic, a elementami do wykonania szopki może być kora, makaron, styropian, tkanina i cała gama innych przedmiotów codziennego użytku. Członkowie konkursowego jury stwierdzili, że szopki wykonane zostały bardzo starannie. Cechowała je różnorodność kształtu, jak również wykorzystanie różnych materiałów. Ponieważ trudno było wybrać te najpiękniejsze, jury postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników konkursu .W konkursie wzięło udział 15 prac. Powołana komisja przyznała wyróżnienia: Laura Drwięga, Kamila Rogowska, Maja Kaszewicz  i Alex Michalczewski, I miejsce zajęła Emilia Łukaszyk, II Julia Cieślar, III Roman Bazylewicz. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Brak komentarzy

Wpisz komentarz

Początek