Informacja dla osób korzystających z obiadów

SZANOWNI RODZICE

UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU:

38 1240 1792 1111 0011 0322 2944

 

Opłata za obiady  za miesiąc STYCZEŃ

10 dni x 7 zł = 70 zł

 

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z podaną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać)

oraz o terminowe wpłaty do 26 dnia każdego miesiąca!

Istnieje możliwość dokonywania wpłat z konta bankowego. Dzięki temu będziemy mogli dokonywać zwrotów bezpośrednio

na te konta.

Niezbędne dane do wpłat to:

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Sanoku

 

Tytułem wpłata za obiady: KLASA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC

!!!  BRAK WPŁAT w wyznaczonym terminie może spowodować zawieszenie wydawania posiłków  !!!

Wszelkie zgłaszane przez Rodziców zmiany dotyczące obiadów, tj. rezygnacja, będą uwzględniane od nowego,
kolejnego miesiąca.

Brak komentarzy

Wpisz komentarz

Początek