Gmina Miasta Sanoka kontynuuje współpracę z lekarzem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży.

Miejscem gdzie można uzyskać pomoc jest Punkt

Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych, przy ul. Sobieskiego 1
w Sanoku.

Celem konsultacji jest pomoc dzieciom w każdym wieku oraz młodzieży szkolnej,
w kierunku uzależnień i przemocy. W trakcie spotkań specjalista nakreśli rozwiązania, które mogą doprowadzić do poprawy funkcjonowania dziecka lub pomóc mu w radzeniu sobie z problemami.

W celu ustalenia terminu konsultacji rodzic/opiekun dziecka może zrobić to indywidualnie lub telefonicznie 134641744.

Brak komentarzy

Wpisz komentarz

Początek